Thông báo về Trại hè

Thông báo: STEM Summer School 2024!

Trại hè bán trú dành cho học sinh từ 8 đến 14 tuổi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Các mảng hoạt động chính

Học viên nói về chúng tôi

No Img

Đối tác