Thế giới sống dưới kính hiển vi

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Nhà thông minh

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Phỏng sinh học

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Truy tìm vi chất

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thiết bị đỗ xe an toàn

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Từ trường - Nam châm

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thiết bị chống dịch

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống chiếu sáng tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thùng rác tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống cảnh báo tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Máy cho thú ăn tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống thủy canh tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ