ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Dưới đây là những điều khoản được áp dụng cho học viên của Học viện Sáng tạo S3 (Học viện). Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia trên hocviensangtao.edu.vn, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và chúng tôi sẽ không thông báo đến từng học viên, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Thông tin tài khoản cá nhân

Điều 2: Việc bảo mật thông tin

Điều 3: Đánh giá khóa học và thảo luận

Điều 4: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ với các hành vi dưới đây

Điều 5: Trường hợp thanh toán tiền thừa

Điều 6: Chính sách hoàn trả học phí

Học viện luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn để học hỏi và cập nhật những kiến thức hữu ích cho công việc cũng như đời sống thông qua các khóa học chất lượng trên hocviensangtao.edu.vn.

Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng hoặc nội dung khóa học không như bạn mong đợi với lý do mà chúng tôi cho là chính đáng, bạn có thể yêu cầu hoàn lại học phí qua email: lienhe@hocviensangtao.vn 

1. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán

2. Học chưa quá 30% số bài học.

3. Mua khóa học và thanh toán trực tiếp qua Học viện, hoặc đại lý được cấp quyền phân phối khoá học bởi Học viện.

Trường hợp không thanh toán trực tiếp qua Học viện (mua từ Giảng viên, từ 1 tài khoản khác...), Học viện không thể hoàn học phí.

Nội dung email đề nghị hoàn học phí:

Giảng viên

Học viên học online