Thế giới sống dưới kính hiển vi

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Nhà thông minh

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Phỏng sinh học

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Mặt trời ấm áp (5-6 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

930.000đ

Mặt trời tốt bụng (4-5 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

950.000đ

Mặt trời sáng chói (3-4 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

930.000đ

Chú cá nguỵ trang (5-6 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

650.000đ

Cá nổi cá chìm (4-5 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

650.000đ

Chú cá tinh nghịch (3-4 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

650.000đ

Điều đặc biệt của nước (5-6 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

700.000đ

Hành trình giọt nước (4-5 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

850.000đ

Giọt nước bé xinh (3-4 tuổi)

Học viện Sáng tạo S3

(0)

700.000đ

Truy tìm vi chất

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thiết bị đỗ xe an toàn

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Từ trường - Nam châm

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thiết bị chống dịch

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống chiếu sáng tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Máy rửa tay tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Thiết bị chống trộm

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Đèn ngủ tự sáng

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Ô tô vi diệu (3-4 tuổi) - Anh em nhà ô tô

Học viện Sáng tạo S3

(0)

920.000đ

Thùng rác tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống cảnh báo tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Xây dựng hoạt động giáo dục STEM cho môn Toán

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí

Máy cho thú ăn tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Hệ thống thủy canh tự động

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Ô tô vi diệu (4-5 tuổi) - Bánh xe quay tròn

Học viện Sáng tạo S3

(0)

980.000đ

Thiết Bị Chống Cận

Học viện Sáng tạo S3

(0)

720.000đ

Quan sát thiên văn

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí

Phân tích cấu trúc của tiết học STEM

Nguyễn Thị Vân Anh

(0)

Miễn phí

Mô hình 5E trong dạy học STEM

Nguyễn Thị Tố Khuyên

(0)

Miễn phí

Lỗ đen

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí

Vật lý sao

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí

Hệ Mặt Trời

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí

Giới thiệu về giáo dục STEM

Học viện Sáng tạo S3

(0)

Miễn phí