Lịch huấn luyện cho học sinh tham gia cuộc thi Lập trình Drone Quốc tế 2023: "Chinh phục bầu trời""

THÔNG BÁO

LỊCH HUẤN LUYỆN CHO HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI
LẬP TRÌNH DRONE QUỐC TẾ 2023: “CHINH PHỤC BẦU TRỜI”

ành>

Học viện Sáng tạo S3 là đơn vị tổ chức cuộc thi Lập trình drone quốc tế 2023:

“Chinh phục bầu trời” trân trọng thông báo tới các thí sinh khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) tham gia cuộc thi về lịch huấn luyện cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham gia:

Học sinh THCS, THPT đã đăng ký tham gia huấn luyện ở các tỉnh, thành của Việt Nam từ Đà Nẵng trở ra.

II. Thời gian, hình thức và địa điểm huấn luyện:

  1. Giáo viên phụ trách: - TS. Đặng Văn Sơn - TS. Phạm Minh Triển
  2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  3. Lịch huấn luyện chi tiết trong bảng dưới đây:
STT Thứ  Ngày tháng  Nội dung tổng quát  Giáo viên Phòng học  Ghi chú
1 4

09h00-11h00
Ngày 28/6

- Giới thiệu về Drone và cài đặt phần mềm
- Thực hành các câu lệnh cơ bản
TS. Đặng Văn Sơn P. Offline
2 5 09h00-11h00
Ngày 29/6
- Giới thiệu về Drone và cài đặt phần mềm
- Thực hành các câu lệnh cơ bản
TS. Đặng Văn Sơn Online  
3 6 09h00-11h00
Ngày 30/6
Lập trình Scratch cho Drone TS. Đặng Văn Sơn P. Offline
4 7 09h00-11h00
Ngày 1/7
Lập trình Scratch cho Drone TS. Đặng Văn Sơn Online  
5 2 09h00-11h00
Ngày 1/3
Lập trình Scratch và thử nghiệm mô hình TS. Đặng Văn Sơn P. Offline
6 3 09h00-11h00
Ngày 4/7
Lập trình Scratch và thử nghiệm mô hình TS. Đặng Văn Sơn Online  
7 4 09h00-11h00
Ngày 5/7
Thi thử bằng lập trình Scratch trên mô hình TS. Đặng Văn Sơn P. Offline
8 5 09h00-11h00
Ngày 6/7
Thi thử bằng lập trình Scratch trên mô hình TS. Đặng Văn Sơn Online  
9 6 09h00-11h00
Ngày 7/7
Cài đặt và dùng các lệnh cơ bản của Python TS. Phạm Minh Triển P. Offline
10 7 09h00-11h00
Ngày 8/7
Cài đặt và dùng các lệnh cơ bản của Python TS. Phạm Minh Triển Online  
11 2 09h00-11h00
Ngày 10/7
Lập trình Python nâng cao TS. Phạm Minh Triển P. Offline
12 3 09h00-11h00
Ngày 11/7
Lập trình Python nâng cao TS. Phạm Minh Triển Online  
13 4 09h00-11h00
Ngày 12/7
Lập trình Python và AI cho Drone TS. Phạm Minh Triển P. Offline
14 5 09h00-11h00
Ngày 13/7
Lập trình Python và AI cho Drone TS. Phạm Minh Triển Online  
15 6 09h00-11h00
Ngày 14/7
Thi thử Drone bằng lập trình Python TS. Phạm Minh Triển P. Offline
16 7 09h00-11h00
Ngày 15/7
Thi thử Drone bằng lập trình Python TS. Phạm Minh Triển Online  

 

III. Yêu cầu đối với thí sinh tham gia huấn luyện

  • Các thí sinh tham gia huấn luyện được yêu cầu có mặt đúng giờ và mang theo các thiết bị (bắt buộc để lập trình) và Máy tính bảng/ Điện thoại thông minh.
  • Tello drones hoặc các loại drone tương ứng có khả năng lập trình và đảm bảo các thông số kĩ thuật của BTC (bắt buộc đối với học sinh học online).

IV. Thông tin liên hệ Ban tổ chức khu vực phía Bắc:

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ xin liên lạc qua Ban tổ chức cuộc thi khu vực phía Bắc:

  • - Đơn vị: Học viện Sáng tạo S3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên
  • - Địa chỉ: Tòa nhà Chuyên đề, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 332 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • - Hotline: 0902211033; Email: lienhe@hocviensangtao.vn

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                                                                                                  T.M BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                                                                                                      TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN SÁNG TẠO S3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          Nguyễn Tuấn Hải

 

Bài viết cùng danh mục