Từ trường - Nam châm

Khóa học theo bộ S3 STEM KIT Hệ thống chiếu sáng tự động
Học viện Sáng tạo S3
0 Đánh giá 44 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách giải quyết vấn đề thực tiễn
 • Bạn sẽ học được thêm các kiến thức mới về từ trường, nam châm, các ứng dụng trong đời sống của nam châm và nam châm điện
 • Bạn sẽ được tự tay lên ý tưởng, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá Xe hút đinh, Xe hút phế liệu và Loa điện
 • Bạn sẽ sở hữu một Loa điện do chính mình tạo ra

Giới thiệu khóa học

CHỦ ĐỀ: TỪ TRƯỜNG - NAM CHÂM

Gồm 8 bài học với nội dung và yêu cầu cần đạt như sau

1- Nội dung

- Ôn lại về từ trường, những nơi xuất hiện từ trường

- Tìm hiểu về lợi ích, tác hại của từ trường và cách phòng tránh tác hại

- Phân biệt các loại vật liệu từ, vật liệu không phải vật liệu từ

- Tìm hiểu ứng dụng của nam châm

- Thiết kế và chế tạo dụng cụ hút đinh

- Tìm hiểu về nam châm điện

- Chế tạo và thử nghiệm nam châm điện đơn giản

- Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của xe hút phế liệu

- Chế tạo và thử nghiệm xe hút phế liệu

- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện thông qua quan sát hình ảnh

- Thực hành chế tạo và thử nghiệm động cơ điện từ các nguyên vật liệu đã cho

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loa điện thông qua thí nghiệm, hình ảnh minh họa và video

- Thiết kế loa điện từ những nguyên vật liệu đơn giản

- Thực hành chế tạo và thử nghiệm loa điện từ các nguyên vật liệu đã cho

- Hoàn thiện poster báo cáo

- Thuyết minh, giới thiệu được nội dung poster của nhóm

 

2- Yêu cầu cần đạt

- Nhắc lại khái niệm từ trường, kể tên được những nơi xuất hiện từ trường

-  Kể tên các lợi ích, tác hại của từ trường và nêu được các cách phòng tránh tác hại

- Phân biệt được các loại vật liệu từ, vật liệu không phải vật liệu từ

- Kể tên các ứng dụng của nam châm trong đời sống

- Thiết kế và chế tạo được dụng cụ hút đinh, thử nghiệm dụng cụ

- Nêu cấu tạo và hoạt động của nam châm điện

- Chế tạo và thử nghiệm được các nam châm điện đơn giản

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của xe hút phế liệu

- Chế tạo và thử nghiệm được xe hút phế liệu

- Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện 

- Thực hành chế tạo và thử nghiệm được động cơ điện từ các nguyên vật liệu đã cho

- Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loa điện

- Vẽ được bản thiết kế loa điện từ những nguyên vật liệu đơn giản

- Thực hành chế tạo và thử nghiệm được loa điện từ các nguyên vật liệu đã cho

- Chuẩn bị được poster báo cáo và tổng kết lại được chủ đề

- Thuyết minh, giới thiệu được nội dung poster của nhóm

Nội dung khóa học

 • Trailer
 • Bài 1: Từ trường - Vật liệu từ 25:06
 • Bài 1: Từ trường - Vật liệu từ - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 1: Từ trường - Vật liệu từ - Bài giảng PPT
 • Bài 1: Từ trường - Vật liệu từ - Phiếu học tập
 • Bài 2: Ứng dụng của nam châm 34:39
 • Bài 2: Ứng dụng của nam châm - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 2: Ứng dụng của nam châm - Bài giảng PPT
 • Bài 2: Ứng dụng của nam châm - Phiếu học tập
 • Bài 3: Nam châm điện 23:03
 • Bài 3: Nam châm điện - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 3: Nam châm điện - Bài giảng PPT
 • Bài 3: Nam châm điện - Phiếu học tập
 • Bài 4: Xe hút phế liệu - VIDEO 1 14:02
 • Bài 4: Xe hút phế liệu - VIDEO 2 25:11
 • Bài 4: Xe hút phế liệu - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 4: Xe hút phế liệu - Bài giảng PPT
 • Bài 4: Xe hút phế liệu - Phiếu học tập
 • Bài 5: Động cơ điện 31:49
 • Bài 5: Động cơ điện - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 5: Động cơ điện - Bài giảng PPT
 • Bài 5: Động cơ điện - Phiếu học tập
 • Bài 6: Tìm hiểu loa điện 23:43
 • Bài 6: Tìm hiểu loa điện - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 6: Tìm hiểu loa điện - Bài giảng PPT
 • Bài 6: Tìm hiểu loa điện - Phiếu học tập
 • Bài 7: Chế tạo - thử nghiệm loa điện - VIDEO 1 31:51
 • Bài 7: Chế tạo - thử nghiệm loa điện - VIDEO 2 23:52
 • Bài 7: Chế tạo - thử nghiệm loa điện - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 7: Chế tạo - thử nghiệm loa điện - Bài giảng PPT
 • Bài 7: Chế tạo - thử nghiệm loa điện - Phiếu học tập
 • Bài 8: Báo cáo tổng kết - Kế hoạch bài dạy
 • Bài 8: Báo cáo tổng kết - Bài giảng PPT

Thông tin giảng viên

Học viện Sáng tạo S3
891 Học viên 35 Khóa học
- Tiến sỹ

Học viện Sáng tạo S³ là một đơn vị tiên phong chuyên cung cấp giải pháp giáo dục STEM tại Việt Nam cho các nhà trường và hệ thống giáo dục cơ sở. Với sự hưởng lợi từ các nguồn lực phong phú và sâu sắc nhất Việt Nam, Học viện Sáng tạo S³ đã tạo ra một loạt các mô hình giáo dục STEM đa dạng, bao gồm Câu lạc bộ, Trại hè và chương trình đồng hành theo tuần học.

Với tư cách là thành viên của HUSCO, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Sáng tạo S³ đã trở thành đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục STEM của nhiều trường phổ thông trên toàn quốc. Chúng tôi cung cấp các giải pháp giáo dục STEM thông qua các hình thức đa dạng, bao gồm Câu lạc bộ và chương trình đồng hành theo tuần học.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

720.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 3 giờ 53 phút
Giáo trình: 33 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC