Card image cap
Tái chế là gì? Tại sao cần tái chế rác thải?

Nhưng bạn đã từng tự hỏi "Tái chế là gì và tại sao chúng ta cần tái chế rác thải?" Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này và tầm quan trọng của nó trong bài viết này nhé.

Card image cap
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Với mục tiêu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo trong đó hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày càng được quan tâm và triển khai rộng rãi trong các trường phổ phông. Hoạt động này được hướng dẫn thành một trong ba hình thức tổ chức giáo dục STEM trong nhà trường.

Card image cap
Ranh giới giữa khoa học và giả khoa học

Sự phân định giữa khoa học và giả khoa học là một phần của nhiệm vụ lớn hơn là xác định niềm tin nào được bảo đảm về mặt nhận thức. Bài viết này làm rõ bản chất cụ thể của giả khoa học trong mối quan hệ với các loại học thuyết và thực hành phi khoa học khác, bao gồm sự phủ nhận (chủ nghĩa) khoa học và chống lại sự thật. Các tiêu chí để phân giả khoa học được đề xuất, thảo luận và chỉ ra một số điểm yếu của chúng. Kết luận, lưu ý rằng cần có nhiều sự thống nhất về các trường hợp phân định cụ thể hơn là về các tiêu chí chung để đưa ra đánh giá. Đây là một dấu hiệu cho thấy rằng vẫn còn rất nhiều công việc mang tính triết học quan trọng cần được thực hiện để phân định ranh giới giữa khoa học và giả khoa học.